Història
Primer l'or
Encara que és l'or el primer metall que l'home descubreix i arriba a treballar, la història ens confirma que el ferro te, desde fa milers d'anys, una gran importància per l'esser humà. La primera referència sobre el ferro es troba en el Génesis: Tubalcan va ser artífex de treballs de martell y tota obra de cobre i ferro, el que situa a l'any 3130 a.C. aquest esment directe a la forja.
Forja
La forja és l’art (i també el lloc de treball del forjador o ferrer) de donar forma al metall mitjançant el foc i el martell, que treballa el metall per deformació plàstica.
Podríem dir que els homes que van separar el ferro del mineral, van ser els primers forjadors. Aquesta operació la van realitzar primerament colpejant amb pedres, fins que van aconseguir confeccionar entre d’ altres eines el martell i la maça.
Al 3500 aC, apareixen alguns metalls, com el coure, el qual va propiciar el desenvolupament de la tècnica de la fosa i la forja, i la construcció i creació de més eines d’utilitat com ara forns, martells, vares, encluses, tenalles, etc., però quan la metal·lúrgia pren força és entre el 1400 i el 1000 aC.
Es pot trobar minerals amb ferro en diferents zones de l’escorça terrestre però a causa de l’alta temperatura per obtenir-ne de pura, era molt difícil de produir en aquella època.
Ofici
Empresa
Serveis
Ubicació
Història
Contacte
Manyeria Vilardebo
L'ofici de forjador, va ser evolucionat fins l'inici de la Revolució Industrial, on va començar a requerir major producció amb un cost inferior. Això va produir que alguns tallers canviessin el seu sistema de treball per adaptar-se a unes necesitats menys artesanals, altres en canvi, van seguir fidels a les tècniques tradicionals. Deixebles dels deixebles dels que no van canviar les seves tècniques són els que han arribat als nostres dies.
Català | Español